news

Sự Hồi Sinh của BĐS ven biển CỬA ĐẠI- HỘI AN

Đất ven biển luôn "có giá", đặc biệt là đất biển thuộc Đô thị du lịch Sầm Uất bậc nhất như Hội An!

By Admin Administrator 12-April-2020 17:22:37
news

04/12/2019: 20 năm Hội An được công nhận là di sản Văn Hóa Thế Giới!

4/12/1999- 4/12/2019: Hai mươi năm Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, những đổi thay, phát triển gắn liền với giữ gìn và phát huy các giá trí văn hóa địa phương!

By Admin Administrator 12-April-2020 17:08:36
news

Nghĩ về sự phát triển của Hội An trong chiều ba mươi Tết.

Nghĩ về hơn 20 năm phát triển của đô thị cổ Hội An và định hướng đầu tư trong năm tới.

By Admin Administrator 12-April-2020 16:48:49