ĐẤT BÁN MẶT TIỀN ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG

info@nhadathoian.com.vn

ĐẤT BÁN MẶT TIỀN ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG
20.570.000.000 VNĐ
ĐẤT BÁN MẶT TIỀN LÝ THÁI TỔ - 65 triệu/m2

info@nhadathoian.com.vn

ĐẤT BÁN MẶT TIỀN LÝ THÁI TỔ - 65 triệu/m2
12.600.000.000 VNĐ